Locatiecontrole Raad van Beheer

Op basis van de huidige wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn zijn regels opgesteld door de Raad van Beheer: de overkoepelende organisatie op het gebied van het houden van honden in Nederland. Zij stellen eisen aan locaties waar honden gehouden worden om het welzijn van betrokken dieren te garanderen met betrekking tot administratie, identificatie & registratie, huisvestiging (ruimte en klimaat), verzorging (voeding, hygiene en socialisatie) en gezondheid (vaccinaties en ontwormingsbeleid).

De zogenaamde “Uitvoeringsregels Locatiecontroles” worden steekproefsgewijs en zonder aankondiging afgenomen door een buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer.

Wij zijn er enorm trots op de rapportage die met betrekking tot onze locatie door de Raad van Beheer werd afgegeven!

“Alles wat maar denkbaar is: prima in orde! ”
De buitendienstmedewerker Raad van Beheer

Shelter medicine

Binnen onze Praktijk wordt het protocol “Shelter Medicine” gehanteerd.
Binnen Shelter Medicine staat het fysiek en mentaal welzijn van honden centraal vanuit diergeneeskundig oogpunt. Het omvat een volledige combinatie van het verlenen aan zorg. Shelter Medicine staat voor welzijnsverbetering.

Kernwaarden binnen Shelter Medicine bestaan uit stress-reductie door voortdurend invloed uit te oefenen op omgevingsfactoren, een strategische hygiënische aanpak en een optimale huisvestiging (waaronder ook het veilig en verantwoord vervoer) om monitoring en vooral het voorkomen van infectieuze ziekten te voorkomen.

Het preventief voorkomen van chronische stress bij honden voorkomt dat het immuunsysteem in effectiviteit wordt aangetast.

“Shelter Medicine” stimuleert volledige vaccinatie van honden, inclusief een vaccinatie tegen kennelhoest.