Locatiecontrole Raad van Beheer

Op basis van de huidige wetgeving met betrekking tot dierenwelzijn zijn regels opgesteld door de Raad van Beheer: de overkoepelende organisatie op het gebied van het houden van honden in Nederland. Zij stellen eisen aan locaties waar honden gehouden worden om het welzijn van betrokken dieren te garanderen met betrekking tot administratie, identificatie & registratie, huisvestiging (ruimte en klimaat), verzorging (voeding, hygiene en socialisatie) en gezondheid (vaccinaties en ontwormingsbeleid).

De zogenaamde “Uitvoeringsregels Locatiecontroles” worden steekproefsgewijs en zonder aankondiging afgenomen door een buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer.

Wij zijn er enorm trots op de rapportage die met betrekking tot onze locatie door de Raad van Beheer werd afgegeven!

“Alles wat maar denkbaar is: prima in orde! ”
De buitendienstmedewerker Raad van Beheer