A.A.I.

A.A.I. staat voor Animal Assisted Interventions:
interventies waarbij gecertificeerde dieren een rol spelen om extra ondersteuning te bieden. Ook wel: Diertherapeutische Toepassing.

Dieren spreken een duidelijke taal.
Door van hun manier van communiceren te leren, kunnen mensen zichzelf beter verstaan of begrijpen en weer duidelijk leren spreken.
Via dieren kan geleerd worden een houding en uitstraling aan te nemen die een individu op basis van zijn of haar authenticiteit volledig past.

Mensen zijn dol op dieren, en staan vaak dichter bij de natuur dan ze zelf denken. Diertherapeutische Toepassing kan daarom een vertaalslag naar persoonlijke leerdoelen vereenvoudigen. De aanwezigheid van een dier alleen al, vormt vaak een opening voor een opbouwend gesprek.

Binnen mijn Praktijk is een didactisch model ontwikkeld dat bestaat uit een aantal werkvormen waarbij een Psychosociaal Hulphond© wordt ingezet om extra ondersteuning en stimulans te bieden.

De Praktijk heeft een kleinschalige Dagbesteding.
Hier wordt (samen)gewerkt met andere diersoorten.

Psychosociaal Hulphond©

Werken met een hond is toegankelijk en laagdrempelig: het fasciliteert spontane interacties.
Bij thema’s van assertiviteit en weerbaarheid heeft dit positief effect op stemming, probleemgedrag en interactie. Bij problematieken veroorzaakt door bijvoorbeeld Autisme en/of AD(H)D kan een hond structuur bieden.

Afhankelijk van de individuele coach-,hulp-, en/of leervraag kan ervoor gekozen worden een hond als extra stimulator in te zetten. Een aantal honden uit mijn Praktijk zijn gecertificeerd tot Psychosociaal Hulphond©. Zij zijn volledig opgeleid vanuit internationale kwaliteitsstandaarden .

Psychosociaal Hulphonden© in de Praktijk:

In opleiding:
Cato

“Psychelbeeld” is begunstiger van AAIZO:
Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs

– Opdrachten met de hond bieden een speelse, effectieve manier om een brug te bouwen van faalangst en onzekerheid naar kracht en geloof in eigen kunnen.
– Werken met een hond geeft 365 dagen structuur: door te leren hoe je aan een taak begint, deze uitvoert en afsluit
-Samenwerken met een hond maakt het doen ontwikkelen van diverse competities mogelijk.

VOOR WIE?
Geschikt voor diegene die via een dier als “maatje”:

– De weerbaarheid willen vergroten
– De sociale- en communicatieve vaardigheden willen verbeteren
– Bewuster willen worden van het eigen handelen

MEER INFORMATIE?
Maak een vrijblijvende afspraak:
013-7505335, b.g.g. 06-15220836
of stuur een e-mail:
info@psychelbeeld.nl

De afgelopen jaren heb ik een aantal prachtige persoonlijke leerprocessen mogen begeleiden waarbij een aantal van mijn honden op fascinerende wijze specifiek gedrag vertaalde naar situaties uit het dagelijks leven.

Zij waren hierbij een spiegel van angsten, lusten en verbeelding: door met ze te werken en naar ze te kijken zagen mensen vooral zichzelf.
Door hun bijdrage kregen zij een aandeel in het kunnen herkennen van emoties, vaardigheden , samenwerken en samenleven.


Praktijk voor Toegepaste Psychologie
| Psychelbeeld |
Animal Assisted Interventions

013-7505335
Mobiel: 06-15220836
info@psychelbeeld.nl