Werkwijze

Binnen onze Praktijk zijn een aantal didactische modellen ontwikkeld die bestaan uit werkvormen waarbij een hond , of eventueel een ander dier,  wordt ingezet om extra ondersteuning en stimulans te bieden binnen een persoonlijk ontwikkeltraject. Dierondersteunende Interventie (A.A.I) gaat uit van wat er vanuit interactie tussen mens en dier gebeurt. Een interventie kan bestaan uit een activiteit, therapie of educatie.

Hierbij wordt uitgegaan van competentiegericht leren. Individuele begeleiding vindt plaats door competenties te selecteren waaraan gewerkt kan worden: assertiviteit, veerkracht, zelfreflectie en zelfontwikkeling. Indien nodig kunnen hier altijd competenties aan toegevoegd worden.