Dierondersteunende Activiteit

In onze ecologische tuin is een kleinschalige dagbesteding ingericht.
Hier wordt competentieontwikkeling mogelijk gemaakt door gestructureerde activiteiten te creëren op het gebied van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het (ver)zorgen en werken met aandacht.

Het zijn activiteiten rondom dier en natuur die een waardevolle bijdrage leveren aan individuele zorgplannen, activiteitenbegeleiding, stage- of vrijetijdsbesteding.