Het logo

Het was niet makkelijk om een logo te laten ontwerpen dat past bij de identiteit van een Praktijk met een gevarieerd aanbod van diensten die in elkaars verlengde liggen.
Het beeldmerk moest niet alleen in één oogopslag herkenbaar zijn, maar ook qua dieperliggende betekenis tot verbeelding kunnen spreken.

Echt naar jezelf kijken, en op een gestructureerde manier gedachten, gevoelens en ervaringen onderzoeken, is als kijken in een spiegel.
Het actuele logo symboliseert dan ook gerichte zelfreflectie. Afgeleid van de manier waarop de weerkaatsing van een spiegelbeeldeffect in de wetenschap wordt aangeduid.

Voor de afzonderlijke patronen is gekozen voor (ontwikkel)driehoeken. Waarbij vooral onderweg inspiratie werd opgedaan. De gekozen kleuren passen bij de randvoorwaarden voor competentiegericht leren, en komen zowel voor in het verkeer, de natuur en er is van bekend dat ze bij mensen bepaalde associaties opwekken.

Blauw staat voor vertrouwen en duidelijke, heldere communicatie. Groen voor het vinden van evenwicht en balans. Geel stimuleert denkprocessen en oranje geeft zelfvertrouwen. Rood staat als kleur voor kracht.