Remedial Teaching

Vanuit een brede kennis over de dieper onderliggende oorzaken van Angst & Stress en andere gedrags-, cognitieve -, of psychische problematieken, biedt Psychelbeeld als Praktijk voor Verkeerseducatie extra hulp.

Met als resultaat dat Faalangst niet in stand, maar teruggedrongen wordt.
Indien er sprake is van een specifieke problematiek bijvoorbeeld door een diagnose binnen het Autisme spectrum, AD(H)D of Dyslexie door méér ordening, structuur aan te brengen, een betere samenhang te ontdekken en de aandachtsspanne te verbeteren.

Er kan gerekend worden op relevante kennis van – en ervaring met de GGZ-doelgroep bij alle aan verkeersdeelname gerelateerde aspecten. Psychelbeeld beschikt over bijzondere expertise met betrekking tot neuropsychologisch onderzoek bij geheugen-, concentratievermogen, waarneming, ruimtelijk inzicht en probleemoplossend vermogen.

Beer op de weg?
Geef hem een knuffel!

Verhalen van klanten


Praktijk voor Toegepaste Psychologie
| Psychelbeeld |
Verkeerseducatie

013-7505335
Mobiel: 06-15220836
info@psychelbeeld.nl