Verkeerseducatie

Verkeerseducatie behelst alle aspecten die nodig zijn voor het bijbrengen van de voorwaarden voor een veilige en zo duurzaam mogelijke verkeersdeelname.
Het is mijn missie om (een beginnend) bestuurder zichzelf bewust te leren maken van zijn of haar verantwoordelijkheden binnen het verkeer.
Het gaat hierbij vooral om kennis, vaardigheden en motivaties.
Als “Praktijk voor Verkeerseducatie” zet ik graag kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs op de kaart.

Jongeren, hun ouders, samenwerkers of (overheids)instanties benaderen mij vanuit 3 verschillende invalshoeken:

Praktijkopleiding
Remedial Teaching (RT)
Theorieopleiding

Praktijk voor Toegepaste Psychologie
|Psychelbeeld |
Verkeerseducatie

013-7505335
Mobiel: 06-15220836
info@psychelbeeld.nl